📣📣สถาบันการศึกษาทางไกล ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เรียนการศึกษาทางไกล

📣📣สถาบันการศึกษาทางไกล ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้เรียนการศึกษาทางไกล

🔹🔹นายณัฐพงษ์ รงคะวิรุจน์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล เปิดเผยว่า ด้วยสถาบันการศึกษาทางไกล สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดรับสมัครผู้เรียนการศึกษาทางไกล ประเภทการศึกษาต่อเนื่อง (หลักสูตรระยะสั้นโดยวิธีเรียนทางไกล จำนวน ๙ หลักสูตร คือ

๑.หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

๒. หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

๓.หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องพระสมเด็จ (โต พรหมรังสี)

๔. หลักสูตรการศึกษาพระเครื่องชุดเบญจภาคี

๕. หลักสูตรอาเซียนศึกษา

๖.หลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันในประชาคมอาเซียน

๗. หลักสูตรชีวิตผาสุกในยุคดิจิทัล

๘. หลักสูตรความมั่นคงและมั่งคั่งทางการเงินยุคดิจิทัล

๙. หลักสูตรกินดี อยู่ดี มีสุข

📌📌โดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ ๑๐ พฤษภาคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ซึ่งผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดพร้อมสมัครออนไลน์ได้ที่ เฟสบุคส์เพจ : การศึกษาต่อเนื่อง สถาบันการศึกษาทางไกล หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มการศึกษาต่อเนื่อง โทร ๐ ๒๓๘๑๖๖๕๑

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#สถาบันการศึกษาทางไกล


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม