ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการและเปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน ก.ย. - ธ.ค. 66

📣📣 ประกาศ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง เปิดทำการศาลนอกเวลาราชการและเปิดทำการในวันหยุดราชการ เดือน ก.ย. - ธ.ค. 66

          นางพงารัตน์ มาประณีต ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เผยว่า ด้วยศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดเปิดทำการศาลนอกเวลาราชการและเปิดทำการในวันหยุดราชการ (วันเสาร์ วันอาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดพิเศษตามที่คณะรัฐมนตรีประกาศ) ประจำเดือนกันยายนถึงธันวาคม 2566 รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่แนบมาด้านล่าง

ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
CamScanner 20-07-2023 09.40.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความยอดนิยม