ผู้ว่าฯอยุธยา เปิดแถลงข่าวเตรียมจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ประจำปี 2566 “เฉลิมฉลอง 32 ปี โบราณสถานน่ายล ชมแสงไฟล้านดวง ท่ามกลางมรดกโลก” สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวผ่านวัฒนธรรม Soft Power ณ วัดไชยวัฒนาราม ป.ป.ส. ร่วมกับ จ.พระนครศรีอยุธยา เปิดยุทธการ Quick win “เด็ดปีกผู้ค้ารายย่อย” สร้างชุมชนปลอดภัย ประเดิมภาคกลาง พร้อมนำผู้ป่วยจิตเวชเข้ากระบวนการบำบัด ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงาน "วันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ" จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ข่าวเด่น

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงาน "วันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ"
ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมงาน "วันที่ระลึกคล้ายวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ"
จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖
จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

1 ธันวาคม "วันเอดส์โลก (World AIDS Day)"
1 ธันวาคม "วันเอดส์โลก (World AIDS Day)"
จิตอาสาพระราชทาน วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
จิตอาสาพระราชทาน วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
รัฐบาลประกาศวาระแห่งชาติ แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
รัฐบาลประกาศวาระแห่งชาติ แก้ปัญหาหนี้นอกระบบ
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566
กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
ขอเชิญชวนสาวงามเข้าร่วมประกวด Miss Ayutthaya 2023 เปิดรับสมัครสามงามอยุธยา มีอายุระหว่าง 18 - 28 ปี เป็นตัวแทนด้านการส่งเสริมความเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองประวัติศาสตร์
ขอเชิญชวนสาวงามเข้าร่วมประกวด Miss Ayutthaya 2023 เปิดรับสมัครสามงามอยุธยา มีอายุระหว่าง 18 - 28 ปี เป็นตัวแทนด้านการส่งเสริมความเป็นเมืองท่องเที่ยวและเมืองประวัติศาสตร์
ครม. ไฟเขียว  ขึ้นเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ 10%
ครม. ไฟเขียว ขึ้นเงินเดือนข้าราชการบรรจุใหม่ 10%
แขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวง แจ้งประชาสัมพันธ์ปิดสะพานปรีดี-ธำรง เพื่อดำเนินการซ่อมแซม
แขวงทางหลวงอยุธยา กรมทางหลวง แจ้งประชาสัมพันธ์ปิดสะพานปรีดี-ธำรง เพื่อดำเนินการซ่อมแซม
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาสัมพันธ์ประกาศให้บุคคลยื่นคำขอรับการคัดเลือกและจัดที่ดินจากปฏิรูปที่ดิน
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาสัมพันธ์ประกาศให้บุคคลยื่นคำขอรับการคัดเลือกและจัดที่ดินจากปฏิรูปที่ดิน
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา ขอส่งประกาศประมูลราคาจำหน่ายรถยนต์ชำรุด
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา ประกาศประมูลราคาจำหน่ายรถยนต์ตู้ชำรุด (โดยวิธียื่นซองเสนอราคา)
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป้นต้องใช้งานในราชการ
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเรือ ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการ  จำนวน 307 รายการ
ประกาศขาดทอดตลาดพัสดุ
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์จำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน 47 รายการ
ประกาศขายทอดตลาดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
เทศบาลเมืองลำตาเสา ประกาศขายทอดตลาดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลเมืองลำตาเสาประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1
ประกาศสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่1 ขายทอดตลาดพัสดุของทางราชการ จำนวน 1 รายการ
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี ส่งประกาศขายทอดตลาดรถยนต์
อาหารแนะนำ
อาหารแนะนำ
ก๋วยเตี๋ยวผักหวาน
ก๋วยเตี๋ยวผักหวาน
ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 2565
ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 2565

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government