มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีมอบรางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" ประจำปี 2567 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมนำเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัด เข้านำเสนอผลงานระดับประเทศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้อนรับรองนายกเทศมนตรีเมืองหวงซาน มณฑลอานฮุย สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนคนใหม่ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ครั้งที่ 1/2567

ข่าวเด่น

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีมอบรางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" ประจำปี 2567
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดพิธีมอบรางวัล "เสาอโศกผู้นำศีลธรรม" ประจำปี 2567

โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมนำเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัด เข้านำเสนอผลงานระดับประเทศ
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จ.พระนครศรีอยุธยา ร่วมนำเสนอผลงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของจังหวัด เข้านำเสนอผลงานระดับประเทศ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้อนรับรองนายกเทศมนตรีเมืองหวงซาน มณฑลอานฮุย สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้อนรับรองนายกเทศมนตรีเมืองหวงซาน มณฑลอานฮุย สาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนคนใหม่ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ครั้งที่ 1/2567
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเยาวชนคนใหม่ของมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า ครั้งที่ 1/2567
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2567
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2567
มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข จัดการประลองยอดฝีมือเยาวชนดนตรีที่เมืองอโยธยาโดยวงไทยซิมโฟนี่ออร์เครสต้า เพื่อใช้ดนตรีสร้างความภูมิฐานเป็นสินค้าวัฒนธรรมเพลงให้แก่ผู้ฟังไทยและนักท่องเที่ยว
มูลนิธิอาจารย์สุกรี เจริญสุข จัดการประลองยอดฝีมือเยาวชนดนตรีที่เมืองอโยธยาโดยวงไทยซิมโฟนี่ออร์เครสต้า เพื่อใช้ดนตรีสร้างความภูมิฐานเป็นสินค้าวัฒนธรรมเพลงให้แก่ผู้ฟังไทยและนักท่องเที่ยว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องขอเชิญร่วมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องขอเชิญร่วมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ
แจ้งการจ่ายก๊าซธรรมชาติฯ เข้าระบบท่อส่งก๊าซ โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 ส่วนที่ 2
แจ้งการจ่ายก๊าซธรรมชาติฯ เข้าระบบท่อส่งก๊าซ โครงการระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 ส่วนที่ 2
Thailand Buffalo Heritage ควายไทย มรดกไทย
Thailand Buffalo Heritage ควายไทย มรดกไทย
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างพร้อมรื้อถอน
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดพระนครศรีอยุธยา ประกาศขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างพร้อมรื้อถอน จำนวน 1 ชุด
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นกรณีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ราชพัสดุ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นกรณีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ราชพัสดุ
ไปรษณีย์ไทย นครสวรรค์ ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา
ไปรษณีย์ไทย นครสวรรค์ ประชาสัมพันธ์ประกาศประกวดราคา จ้างขนส่งถุงไปรษณีย์เส้นทางสาย ศูนย์ไปรษณีนครสวรรค์ ถึง ศูนย์ไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา จำหน่ายข้าวเปลือก เเละเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพจากการผลิต ปี 2564 โดยวิธีขายทอดตลาด
ประกาศ ศูนย์วิจัยข้าวพระนครศรีอยุธยา จำหน่ายข้าวเปลือก เเละเมล็ดพันธุ์ข้าวเสื่อมสภาพจากการผลิต ปี 2564 โดยวิธีขายทอดตลาด
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 ประชาสัมพันธ์ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 ประชาสัมพันธ์ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติกรมป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครรับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ การป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ โดยกลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ประชาสัมพันธ์ปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา ประชาสัมพันธ์ปิดประกาศการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ
งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน
งบทดลองหน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
อาหารแนะนำ
อาหารแนะนำ
ก๋วยเตี๋ยวผักหวาน
ก๋วยเตี๋ยวผักหวาน
ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 2565
ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 2565

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government