รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ผู้ว่าฯอยุธยา เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการออกหน่วยเคลื่อนที่ ช่วยเหลือ เยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนกลุ่มเปราะบาง ภายใต้โครงการ “คนอยุธยา..ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” พร้อมเกื้อหนุนโครงการวัดประชารัฐสร้างสุขอย่างยั่งยืน จ.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.อย. เพื่อติดตามป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ ผู้ว่าฯอยุธยา สั่งการหน่วยงานเกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบกรณีถนนทรุดตัว เร่งปรับพื้นผิวถนน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในวัน พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๖

ข่าวเด่น

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี ส่งประกาศขายทอดตลาดรถยนต์
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 มีความประสงค์จะขายทอดพัสดุ ครัภัณฑ์ จำนวน 22 รายการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประกาศผลการรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 มีความประสงค์จะขายทอดพัสดุ ครัภัณฑ์ จำนวน 22 รายการ
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1 มีความประสงค์จะขายทอดพัสดุ ครัภัณฑ์ จำนวน 22 รายการ
การสรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566
การสรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่ประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566
แขวงทางหลวงอยุธยา ประกาศปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวในระหว่างการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 3111 และ หมายเลข 309
แขวงทางหลวงอยุธยา ประกาศปิดการจราจรเป็นการชั่วคราวในระหว่างการก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 3111 และ หมายเลข 309
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ขอเชิญชวนสรรหาและเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่น
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ขอเชิญชวนสรรหาและเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่น
อาหารแนะนำ
อาหารแนะนำ
ก๋วยเตี๋ยวผักหวาน
ก๋วยเตี๋ยวผักหวาน
ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 2565
ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 2565

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government