Update ‼️ คำแนะนำสูตรการฉีดวัคซีนโควิด-19 ปลัด มท. เป็นประธานในพิธีเททองหล่อพระพุทธชินสีห์จำลองประดิษฐาน ณ อุโบสถวัดวชิรธรรมาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จัดฉีดวัคซีนโควิด - 19 AstraZeneca 2 วัน 2 คืน 2 สัปดาห์ ให้กับประชาชนไม่จำกัดสัญชาติ หวังเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ป้องกันสายพันธุ์โอมิครอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จุดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ ครูนิคกี้ จัดกิจกรรมว่ายน้ำข้ามอำเภอ 23 ก.ม.สำเร็จ หวังสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ป่วยมะเร็งหายได้ เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องใน "วันยุทธหัตถี" และ "วันกองทัพไทย"

ข่าวเด่น

image
ชมข้อมูล

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

image
image
image
image