จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จับมือกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนโครงการ “อยุธยาเมืองสะอาด” พร้อมขอเชิญชวนพี่น้องลูกหลานร่วมกันรักษาความสะอาด พร้อมกันทุกพื้นที่

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จับมือกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนโครงการ “อยุธยาเมืองสะอาด” พร้อมขอเชิญชวนพี่น้องลูกหลานร่วมกันรักษาความสะอาด พร้อมกันทุกพื้นที่

      วันนี้ (21 มี.ค.66) เวลา 13.30 น. นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการอยุธยาเมืองสะอาด ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2566 โดยมี คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วน ที่ร่วมมือกันเก็บขยะ ทำความสะอาด และปรับภูมิทัศน์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาสถานที่ราชการ สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานประกอบการ สถานที่ท่องเที่ยว สวนสาธารณะ ถนน ลำน้ำ คูคลอง ตลาด หมู่บ้านชุมชน และบ้านเรือนประชาชนให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เอื้อต่อการอยู่อาศัยและการดำรงชีพที่ดีของประชากร และนำไปสู่สังคมที่สงบและปลอดภัย 

นอกจากนี้ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มุ่งเน้นการบริหารจัดการเมืองและชุมชนแห่งความสุข พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นอย่างมีคุณภาพ จากปัญหาเกี่ยวกับความสะอาด โดยเฉพาะในเขตชุมชนเมืองที่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จึงให้ความสำคัญในการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในทุกระดับและทุกพื้นที่ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ ตลอดจนสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังวินัยให้แก่ เด็ก เยาวชน และประชาชน เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้มีความสะอาด ประขาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อให้การขับเคลื่อน “โครงการอยุธยาเมืองสะอาด” ให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม อีกด้วย

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#อยุธยาเมืองสะอาด


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar