ผู้ว่าฯ  ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเด็กครอบครัวยากจนและด้วยโอกาส ที่ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ผู้ว่าฯ  ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเด็กครอบครัวยากจนและด้วยโอกาส ที่ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.00 น. นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่เด็กที่ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่อำเภออุทัย ภาชี ท่าเรือ บ้านแพรก มหาราช และบางปะหัน รวม 7 ทุน โดยมี นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม
นายวีระชัย นาคมาศ เปิดเผยว่า สำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้รับจัดสรรทุนอุปการะเด็กของกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 16 ทุนๆ ละ 1,500 บาท รวมจำนวนเงิน 24,000 บาท ให้แก่เด็กที่อยู่ในครัวเรือนยากจน และด้อยโอกาสในพื้นที่ 14 อำเภอ  ซึ่งในวันนี้ได้นำคณะมาตรวจเยี่ยมให้กำลังเด็กและครอบครัว ในพื้นที่อำเภออุทัย ภาชี ท่าเรือ บ้านแพรก มหาราช และบางปะหัน และกำหนดจะลงพื้นที่อีกครั้งในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 จำนวน 9 ทุน ด้วย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณารับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ฯ โดยได้จัดสรรทุนอุปการะเด็กของกองทุนดังกล่าว เพื่อช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในครัวเรือนยากจน และด้อยโอกาส โดยการจัดสรรทุนอุปการะเด็กก่อนวัยเรียนอายุตั้งแต่แรกเกิดถึงหกปี 

ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์: https://ayutthaya.prd.go.th/
IG : https://www.instagram.com/prd.ayutthaya/


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
650512ผู้ว่าฯ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเด็กครอบครัวยากจนและด้วยโอกาส ที่ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบท.doc |


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม