ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ปฏิบัติบูชา ละความชั่ว ทำความดี เจริญจิตตภาวนา เนื่องในเทศกาล “วันวิสาขบูชา”          

              นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ด้วยมหาเถรสมาคม ได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕ เห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๕ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับนโยบายรัฐบาล และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อย่างเคร่งครัด

              ทั้งนี้ คณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมวันสำคัญดังกล่าว  โดยกำหนดวัดที่เป็นศูนย์กลางระดับจังหวัด ในการจัดกิจกรรม และประกอบพิธีเวียนเทียน ในวันอาทิตย์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ดังนี้
๑. วัดพนัญเชิง วรวิหาร เวลา ๑๖.๐๐ น.
๒. วัดนิเวศธรรมประวัติ ราชวรวิหาร เวลา ๑๗.๐๐ น.
๓. วัดเสนาสนาราม ราชวรวิหาร เวลา ๑๙.๐๐ น 

              จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน ปฏิบัติบูชา ละความชั่ว ทำความดี เจริญจิตตภาวนาอยู่ที่บ้านหรือไปทำบุญที่วัดใกล้บ้าน โดยขอให้ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ครอบครัว และสังคม


ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์: https://ayutthaya.prd.go.th/

IG : https://www.instagram.com/prd.ayutthaya/


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม