จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สืบสานพระราชปณิธาน ขับเคลื่อน “โครงการพัฒนาและส่งเสริมอัตลักษณ์ผ้าไทย”

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สืบสานพระราชปณิธาน ขับเคลื่อน “โครงการพัฒนาและส่งเสริมอัตลักษณ์ผ้าไทย”
วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. นายวีระชัย  นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ได้ตรวจเยี่ยมการจัดนิทรรศการ “โครงการพัฒนาและส่งเสริมอัตลักษณ์ผ้าไทย” และอุดหนุนผู้ประกอบการจำหน่ายผ้าไทยลายอย่างโบราณโดยมี นายวัชรพงศ์ ระดมสิทธิพัฒน์ นายก อบต.บ้านใหม่ เป็นผู้บรรยายสรุป ซึ่งทำการจัดแสดงและจำหน่ายบริเวณห้องโถง ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางโครงการพัฒนาและส่งเสริมอัตลักษณ์ผ้าไทยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมบึงพระราม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายประจัญ จันทร์เนตร์ พัฒนาการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางจุรีพร  ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะทำงานฯ เข้าร่วมการประชุม  เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย อนุรักษ์ผ้าไทยและผ้าอัตลักษณ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให้อยู่คู่แผ่นดิน รวมทั้งเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP ด้านงานผ้าภายในจังหวัดฯ ซึ่งสอดคล้องกับ มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เห็นชอบมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้าไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชนและสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ เชิญชวนคนไทยให้สวมใส่ผ้าไทย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 วัน เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ ตลอดจนส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชนอย่างรวดเร็วและทั่วถึงอีกด้วย

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/
 


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
650114จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สืบสานพระราชปณิธาน ขับเคลื่อน “โครงการพัฒนาและส่งเสริมอัตลักษณ์ผ้าไทย”.doc |


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม