จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมหารือแนวทางเตรียมความพร้อมบริหารจัดการและการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ในระบบ HI และ CI ปัดฝุ่นสายด่วนโควิด-19 และ Call Center

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมหารือแนวทางเตรียมความพร้อมบริหารจัดการและการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ในระบบ HI และ CI ปัดฝุ่นสายด่วนโควิด-19 และ Call Center
วันที่ 14 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมบึงพระราม ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย  นาคมาศ (นาค-คะมาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายสมศักดิ์  เจริญไพฑูรย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการและการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ในระบบ Community Isolation (CI) และ Home Isolation (HI) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายอนันต์  ถ้ำทอง ท้องถิ่นจังหวัดพะนครศรีอยุธยา เป็นเลขานุการการประชุมฯ มี นพ.เศกสรรค์ ชวนะดีเลิศ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุทัย/ผู้จัดการโรงพยาบาลสนามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมฯ
       โดยที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการหลักคิดในการดำเนินการ และปรึกษาหารือแนวทางการบริหารจัดการและการดูแลผู้ป่วยโควิด -19 ใน Community Isolation (CI) และ Home Isolation (HI) ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อสรุปก่อนนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพิจารณาต่อไป ทั้งนี้ ผู้ต้องการติดต่อปรึกษาด้านการแพทย์ หรือจัดการเตียง สามารถติดต่อได้ที่สายด่วนโควิด-19 หมายเลข 08 1780 6767 และ 09 8257 3876 
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/
 


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
650114จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมหารือแนวทางเตรียมความพร้อมบริหารจัดการและการดูแลผู้ป่วยโควิด -19.doc |


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม