คณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการฯ เขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับฟังข้อมูลประกอบการพิจารณาจังหวัดของบกลาง ปี 2565 ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)

คณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการฯ เขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับฟังข้อมูลประกอบการพิจารณาจังหวัดของบกลาง ปี 2565 ของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ)
เช้าวันนี้ (13 ม.ค.65) เวลา 09.00 น. นายวีระชัย นาคมาศ(นาค-คะ-มาด) ให้การต้อนรับ พลเอก สุชาติ ผ่องพุฒิ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 1 พร้อมด้วย นางรุ่งรัตนา บุญ-หลง รองหัวหน้าคณะทำงานฯ/ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 1 และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อหารือข้อราชการ ณ ห้องปฏิบัติงานผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จากนั้น เวลา 09.30 น. พลเอก สุชาติ ผ่องพุฒิ ได้เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรับฟังข้อมูลประกอบการพิจารณาความเหมาะสม จำเป็น เร่งด่วนของโครงการที่จังหวัดขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 8 โครงการ ซึ่งใช้งบประมาณ 16,213,900 บาท ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหนองคต ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลวังพัฒนา อำเภอบางซ้าย โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดเปรมประชากร หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน โครงการขุดลอกคลองวัว หมู่ที่ 6,7,8 ตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโสน หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์เอน อำเภอท่าเรือ โครงการเจาะบ่อบาดาลติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำแบบแชมเปญและขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา และโครงการขยายเขตประปา หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบางปะอิน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองชลประทาน 1 ซ้าย หมู่ที่ 2-3 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอภาชี และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากประตูน้ำสะพานปากลาด หมู่ที่ 5 ตำบลกะทุ่ม ถึงโคกตาล หมู่ที่ 5 ตำบลบางนา อำเภอมหาราช ตามลำดับความสำคัญของโครงการ เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้จริง และทันเหตุการณ์ โดยมี นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  นายอำเภอ และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บรรยายสรุปข้อมูลในพื้นที่ดำเนินโครงการ ให้แก่คณะทำงานกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 1 ได้รับทราบรายละเอียด เหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน สภาพปัญหา และประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจากโครงการที่เสนอรับการสนับสนุนงบประมาณฯ 
จากนั้น ในช่วงบ่าย คณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 1 ได้ลงพื้นที่ โครงการขุดลอกคลองวัว หมู่ที่ 6,7,8 ตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร โครงการเจาะบ่อบาดาลติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ำแบบแชมเปญและขยายระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองหนองคต ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 1 ตำบลวังพัฒนา อำเภอบางซ้าย  เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของโครงการที่จังหวัดเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณฯดังกล่าว ก่อนนำข้อมูลเสนอต่อคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน โครงการ คณะที่ 1 สำหรับรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ พิจารณาต่อไป
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็ปไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
650113คณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการฯ เขตตรวจราชการที่ 1.doc |


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม