PEA ร่วมส่งกำลังใจและมอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

PEA ร่วมส่งกำลังใจและมอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา นายบดินทร์ เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา นายสุวัฒน์ สรรพโกศลกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ให้การต้อนรับ นายศุภชัย เอกอุ่น ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค พร้อมคณะ ที่ได้เดินทางมาให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลวาสุกรี บริเวณวัดศาลาปูนวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
     ทั้งนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้จัดกิจกรรม PEA ขอร่วมส่งกำลังใจให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัย จากพายุโซนร้อน “เตี้ยนหมู่” โดยมอบถุงยังชีพให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลท่าวาสุกรี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 600 ครัวเรือน ที่ผ่านมา PEA  ได้ส่งพนักงานลงพื้นที่ยกระดับมิเตอร์ไฟฟ้าให้พ้นน้ำท่วม แก้ไขระบบไฟฟ้าที่ได้รับความเสียหาย จำนวนกว่า 8,000 เครื่อง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งแนะนำประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดให้ใช้ไฟฟ้าได้อย่างปลอดภัย หากพบเสาไฟฟ้าล้มหรือสายไฟฟ้าอยู่ในน้ำ ห้ามจับ และห้ามเข้าใกล้ ให้แจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่ หรือโทร 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ http://pr.prd.go.th/ayutthaya


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
641011PEA ร่วมส่งกำลังใจและมอบถุงยังชีพให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.docx |


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม