ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดอยุธยา เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 46,910 ราย คิดเป็น 6.12% จากเป้าหมาย 70% ของประชากรทั้งหมด 554,781 คน

ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดอยุธยา เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 46,910 ราย คิดเป็น 6.12% จากเป้าหมาย 70% ของประชากรทั้งหมด 554,781 คน
    วันที่ 3 กรกฎาคม นายภานุ แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยถึงยอดผู้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม  มีประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนแล้วจำนวนทั้งสิ้น 46,910 ราย แบ่งเป็น เข็มที่ 1 แยกเป็น วัคซีน Sinovac จำนวน 19,650 ราย Astrazeneca จำนวน 14,219 ราย Sinopharm จำนวน 65 ราย  รวมทั้งสิ้นจำนวน 33,934 ราย   เข็มที่ 2 Sinovac จำนวน 12,976 ราย เพิ่มขึ้นจำนวน 1,909 ราย คิดเป็น 6.12% จากเป้าหมาย 70% ของประชากรทั้งหมด 554,781 คน  โดยจากการคาดการณ์ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ทาง ศบค.กลางจะจัดวัคซีน มายังจังหวัด มากขึ้น จะทำให้ทางจังหวัดสามารถบริหารจัดการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่ลงทะเบียน หมอพร้อม และ อยุธยาพร้อม ได้อย่างต่อเนื่อง  โดยทาง ศบค.กลางสั่งกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฉีดวัคซีนให้กับผู้สูงอายุ และ 7 กลุ่มโรคเสี่ยง ที่ลงทะเบียนหมอพร้อมไว้ให้เร็วที่สุด เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันต่อโควิด-19 สายพันธ์ต่างๆอย่างครอบคลุมและให้ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดในปัจจุบัน  และเพื่อลดความรุนแรงของโรคและให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ ทั้งนี้นอกจากการรับการฉีดวัคซีนแล้วขอให้ประชาชนทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตามมาตรการ D-M-H-T-T อย่างเต็มขีดความสามารถ เพื่อรับมือโควิด-19 ได้แก่ เว้นระยะห่าง  ใส่แมสก์  หมั่นล้างมือ  ตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้แอปฯ ไทยชนะข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ https://ayutthaya.prd.go.th


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
640703ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของจังหวัดอยุธยา เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง.doc |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม