ปัจจัยเสี่ยงและสัญญาณอันตราย มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

🚨 🚨 ปัจจัยเสี่ยงและสัญญาณอันตราย มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง

          มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงมะเร็งที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พบมากเป็น อันดับ 3 ในชายไทย อันดับ 4 ในหญิงไทย มีผู้ป่วยรายใหม่วันละ 34 คน หรือ 12,476 คน/ปี และมีผู้เสียชีวิตวันละ 15 คน หรือ 8,476 คน/ปี โดยมีปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญและ สัญญาณอันตราย ดังนี้

ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ
1. สูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์
2. ภาวะอ้วนน้ำหนักเกิน
3. กินอาหารประเภทเนื้อสัตว์แปรรูปและเนื้อแดง
4. ขาดการออกกำลังกาย
5. มีประวัติครอบครัวหรือตนเองเป็นติ่งเนื้อในลำไส้

สัญญาณอันตรายฃ
1. ถ่ายอุจจาระผิดปกติ มีอาการท้องผูกสลับท้องเสีย
2. ถ่ายอุจจาระบ่อยครั้ง ถ่ายไม่สุด
3. อุจจาระมีมูกปนเลือด
4. ขนาดลำอุจจาระเล็กลง
5. ปวดท้อง แน่นท้อง ท้องอืด จุกเสียด

         ข้อควรระวัง : สำรับผู้มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ควรได้รับการตรวจหาเม็ดเลือดแดงแฝงในอุจจาระปีละครั้ง หากผิดปกติควรได้รับการส่องกล้องตรวจลำไส้ใหญ่

          ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มภารกิจด้านข่าวและสื่อมวลชนสัมพันธ์ สำนักสารนิเทศ กระทรวงสาธารณสุข โทรศัพท์ : 02 590 1401 - 2

ข้อมูล : #กระทรวงสาธารณสุข
ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#สถาบันมะเร็งแห่งชาติ #กรมการแพทย์
#ปัจจัยเสี่ยงและสัญญาณอันตราย #มะเร็งลำไส้ใหญ่ #ไส้ตรง
#สร้างการรับรู้สู่ชุมชนครั้งที่3 #เรื่องที่3


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น