ผบก.ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดการฝึกอบรมชุดเผชิญเหตุประจำสถานีตำรวจครบทั้ง 16 อำเภอ เสริมสร้างทักษะให้เกิดความเชี่ยวชาญเตรียมพร้อมรับมือความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ผบก.ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดการฝึกอบรมชุดเผชิญเหตุประจำสถานีตำรวจครบทั้ง 16 อำเภอ เสริมสร้างทักษะให้เกิดความเชี่ยวชาญเตรียมพร้อมรับมือความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  วันที่ 30 พฤศจิกายน  2565  ณ  ลานหน้าตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา   พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมชุดเผชิญเหตุประจำสถานีตำรวจ ครบทั้ง 16 อำเภอ โดยมี พ.ต.อ.สุริยงศ์ โพธิจันทร์ ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการฝึกอบรมชุดเผชิญเหตุประจำสถานีตำรวจ เพื่อฝึกยุทธวิธีตำรวจและการใช้อาวุธให้กับข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรในสังกัด และกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565 เพื่อเป็นการทบทวน ความรู้ ความสามารถ และเสริมสร้างทักษะให้เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
พล.ต.ต.ชยานนท์ มีสติ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กล่าวว่า  ด้วยสถานการณ์อาชญากรรมในปัจจุบัน ได้ทวีความรุนแรงและมีความชับซ้อนมากขึ้น ดังปรากฏตามสื่อต่างๆ เช่น การฆาตกรรม การทะเลาะวิวาท การกระทำผิดทางเพศ การทำความามผิดเกี่ยวกับทรัพย์ การก่อความไม่สงบ และการก่อการร้าย เป็นต้น ประกอบกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ และการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจให้เป็น "ตำรวจ มืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน" โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ มุ่งเน้นการให้ความรู้ข้าราชการตำรวจ พัฒนาบุคลากรในสังกัดเพื่อให้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจถึง เทคนิค วิธีการปฏิบัติที่ถูกต้อง เพื่อให้เป็น "ตำรวจมืออาชีพ" ได้อย่างแท้จริง
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
6.doc |


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม