จ.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมฯ มีมติเห็นชอบให้การช่วยเหลือผู้ประกันตน กรณีทุพพลภาพ 8 ราย เพื่อให้ได้รับเงินสิทธิประโยชน์ทดแทนจากการขาดรายได้ 

จ.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมฯ มีมติเห็นชอบให้การช่วยเหลือผู้ประกันตน กรณีทุพพลภาพ 8 ราย เพื่อให้ได้รับเงินสิทธิประโยชน์ทดแทนจากการขาดรายได้ 
 วันนี้ (23 พ.ย. 65) เวลา 13.30 น. ที่ ห้องประชุมบึงพระราม ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2565 โดยมี นางเบญจวรรณ รัตนภาค ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นฝ่ายเลขานุการ ดำเนินการประชุม พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการฯ ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ผู้แทนเครือข่ายแรงงานนอกระบบ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานและพิจารณาการขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพของผู้ประกันตน ม.33 และ ม.39 จำนวน 8 ราย เพื่อช่วยเหลือให้ได้รับเงินสิทธิประโยชน์ทดแทนจากการขาดรายได้ 
     นางเบญจวรรณ รัตนภาค รายงานว่า การประชุมครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของปี พ.ศ.2565 เพื่อรายงานผลการดำเนินงาน สถานการณ์บริหารเงินลงทุน และสถานประกอบการที่ค้างชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนที่จะจำหน่ายหนี้ออกจากบัญชีเป็นสูญ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา  โดยมีประเด็นการพิจารณาผู้ประกันตนที่ขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ ม.33 และ ม.39 รวม 8 ราย และมีมติเห็นชอบให้เป็นผู้ทุพพลภาพ จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ตลอดชีวิต จำนวน 6 ราย ได้แก่ นายแดง คร่อมกระโทก ผู้ประกันตนมาตรา 39 เป็นผู้ทุพพลภาพเนื่องจาก โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เป็นเงินเดือนละ 2,400 บาท นางแอ๊ด ขันธกูล ผู้ประกันตนมาตรา 39 เป็นผู้ทุพพลภาพเนื่องจากโรคพาร์กินสันและกล้ามเนื้ออ่อนแรง จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เป็นเงินเดือนละ 2,400 บาท นายอดุลย์ จุลลำเจียก ผู้ประกันตนมาตรา 39 เป็นผู้ทุพพลภาพเนื่องจาก โรคสมองขาดเลือด จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เป็นเงินเดือนละ 6,349.50 บาท นายวิษณุ นิลประวิทย์ ผู้ประกันตนมาตรา 33 เป็นผู้ทุพพลภาพเนื่องจากตัดขาซ้าย-ขวา จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เป็นเงินเดือนละ 7,500 บาท นางสาววลี สุ่มนิล ผู้ประกันตนมาตรา 39 เป็นผู้ทุพพลภาพเนื่องจากเส้นเลือดในสมองตีบแขนขาขวาอ่อนแรง จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เป็นเงินเดือนละ 3,988.50 บาท นางสาวฐิติภรณ์ รักคุ้ม ผู้ประกันตนมาตรา 39 เป็นผู้ทุพพลภาพเนื่องจากโรคเบาหวานขึ้นตา ทั้ง 2 ข้างมองไม่เห็น จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เป็นเงินเดือนละ 2,400 บาท และกรณีทุพพลภาพแบบไม่รุนแรง ให้ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ ระยะเวลา 15 ปี จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายสุทิน สมุทสินธุ ผู้ประกันตนมาตรา 39 เป็นผู้ทุพพลภาพเนื่องจาก โรคอัมพฤกษ์ แขนขาซ้ายอ่อนแรง จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เป็นเงินเดือนละ 2,883 บาท นางนิภา พันแจ้ง ผู้ประกันตนมาตรา 39 เป็นผู้ทุพพลภาพเนื่องจาก โรคกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อม จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ เป็นเงินเดือนละ 1,440 บาท

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
651123 จ.พระนครศรีอยุธยา จัดประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมฯ มีมติเห็นชอบให้การช่วยเหลือผู้ประกันตน.doc |


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม