ผู้ว่าฯอยุธยา เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย

 วันที่ 22 พฤศจิกายน  2565 เวลา 11.00  น. ที่ ห้องประชุมอโยธยา ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายนิวัฒน์  รุ่งสาคร  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมติดตามการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ 2565  โดยมี นายประทีป  การมิตรี  นายกกชัย ฉายรัศมีกุล และ นายไพรัตน์  เพชรยวน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม 
          โดยที่ประชุมได้ติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย และเร่งรัดขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการต่างๆ  ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้เกิดผลสำเร็จเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ประกอบไปด้วย  โครงการพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่  การสำรวจที่นาร้างและที่ดินว่างเปล่า โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ การแก้ไขปัญหาความยากจน การส่งเสริมให้ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การป้องกันอุบัติภัยทางถนน รวมทั้งการเร่งสำรวจเพื่อฟื้นฟูและเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหลังจากสถานการณ์คลี่คลาย เป็นต้น 
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม