ความคืบหน้า เจ้าท่าอยุธยา ควบคุมการจราจรทางน้ำ และกู้เรือ “เจทีบี 8” เข้าเทียบท่าสำเร็จแล้ว สืบเนื่องจาก เวลา 12.45 น. ของวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เรือ “เจทีบี 8” หมายเลขทะเบียนเรือ 600003664 ประเภทการใช้ ลำเลียงสินค้าทั่วไป โดยบรรทุก ถ่านหิน เพื่อไปยังท่าเรือปลายทาง อำเภอ นครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระแทกเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณแม่น้ำป่าสัก หน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา เป็นเหตุให้น้ำเข้าเรือจนกระทั้งหัวเรือจมลง (เห็นตัวเรือ) จภ.2 (อย.) ดำเนินก

ความคืบหน้า เจ้าท่าอยุธยา ควบคุมการจราจรทางน้ำ และกู้เรือ “เจทีบี 8” เข้าเทียบท่าสำเร็จแล้ว
         สืบเนื่องจาก เวลา 12.45 น. ของวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เรือ “เจทีบี 8” หมายเลขทะเบียนเรือ 600003664  ประเภทการใช้ ลำเลียงสินค้าทั่วไป โดยบรรทุก ถ่านหิน เพื่อไปยังท่าเรือปลายทาง อำเภอ นครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระแทกเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณแม่น้ำป่าสัก หน้าวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา  เป็นเหตุให้น้ำเข้าเรือจนกระทั้งหัวเรือจมลง (เห็นตัวเรือ) จภ.2 (อย.) ดำเนินการกำกับ ควบคุม ดูแล ความปลอดภัยในการกู้เรือ และการสัญจรทางน้ำ จนกระทั้งให้การจราจรได้ตามปกติ แล้ว มีรายละเดียดเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินการ ดังนี้
       วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565
    - เวลาประมาณ 12.45 น. เรือ “เจทีบี 8” หมายเลขทะเบียนเรือ 600003664 ได้รับอุบัติเหตุจนเป็นสาเหตุของเหตุการณ์ข้างต้น
        - เวลาประมาณ 13.00 น. เรือตรวจการณ์ 186 พร้อมเจ้าหน้าที่ ได้เข้าทำการควบคุมและดูแลความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ
        - เวลาประมาณ 1500 น. เรือ “เจทีบี 8” หมายเลขทะเบียนเรือ 600003664 ได้ทำการอุดปะค้ำจุนเป็นการชั่วคราวเพื่อทำการกู้เรือออกจากร่องน้ำทางเรือเดิน
        - เวลาประมาณ 16.00 น. ทำการเคลื่อนย้ายเรือเข้าชายตลิ่ง
        - เวลาประมาณ 21.00 น. เรือ “เจทีบี 8” หมายเลขทะเบียนเรือ 600003664 ได้ทำการ ซ่อมทำตัวเรือเป็นการชั่วคราว ก่อนการเคลื่อนย้ายเรือไปยังจุดปลอดภัย
        -  เวลา 23.45 น. เรือ “เจทีบี 8” หมายเลขทะเบียนเรือ 600003664 ได้ทำการเคลื่อนย้ายเรือไปยังท่าเทียบเรือของ บริษัท จัมโบ เจ็ตตี้ จำกัด เพื่อขนถ่ายสินก่อนตรวจสอบและซ่อมทำตัวเรืออย่างละเอียด
             ความเสียหายด้านชีวิตและทรัพย์สิน
1. เรือ “เจทีบี 8” หมายเลขทะเบียนเรือ 600003664 มีรอยแตกความสูงประมาณ 1 m. ความกว้างประมาณ 50 cm. โดยได้ซ่อมแซมป้องกันน้ำเข้าเรือ
2. คนประจำเรือไม่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต

             ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือมลพิษทางน้ำ
1. ตัวเรือมีห้องหัวเรือ (fore head) เป็นเสมือน ผนังกันน้ำ 2 ชั้น ส่งผลให้ระวางสินค้าไม่ได้รับความเสียหาย ไม่มีสินค้าร่วงหล่นลงน้ำ หรือไหลปะปนกับน้ำออกนอกตัวเรือ
2. ไม่พบการรั่วไหลของน้ำมัน 
ที่มา : สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา
ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
650921 ความคืบหน้า เจ้าท่าอยุธยา ควบคุมการจราจรทางน้ำ และกู้เรือ.doc |


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม