คณะกรรมการโรคติดต่อฯอยุธยา ประชุมติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามระดับพื้นที่สถานการณ์ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19  

คณะกรรมการโรคติดต่อฯอยุธยา ประชุมติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามระดับพื้นที่สถานการณ์ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19  
วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายไพรัตน์ เพชรยวน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 19/2565 พร้อมด้วย คณะกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการ  และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยมี นายนครินทร์ อาจหาญ ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นฝ่ายเลขานุการดำเนินการประชุม ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามระดับพื้นที่สถานการณ์ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 เตรียมความพร้อมสู่โรคประจำถิ่น
สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคลี่คลายลง ล่าสุด พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13 ราย ผู้ติดเชื้อเข้าข่าย (ATK) จำนวน 251 ราย โดย  ศบค.ได้ผ่อนคลายมาตรการต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ที่ผ่านมา ในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีพื้นที่สีฟ้า รวม 4 อำเภอ ได้แก่ อ.พระนครศรีอยุธยา ภาชี อุทัย และบางปะอิน
ในส่วนการให้บริการวัคซีนโควิด-19 สามารถจัดฉีดวัคซีนภาพรวมทุกกลุ่มอายุ เข็ม 1 คิดเป็น 94.00% เข็ม 2 คิดเป็น 90.34% และเข็ม 3 คิดเป็น 59.69% โดยขอความร่วมมือทุกภาคส่วนรณรงค์ เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนเชิงรุกให้กับผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ทั้งเข็ม 1 เข็ม 2 และเข็ม 3 ซึ่งเป็นแนวทางสำคัญที่ทำให้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการมาเยือนของนักท่องเที่ยว เร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มติให้ยกเลิกคำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 1496/2563 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เรื่องการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้ง ก่อนออกจากเคหสถาน และขณะอยู่นอกเคหสถานโดยการสวมหน้ากากอนามัยให้เป็นไปตาม ศบค. มีผลตั้งแต่ประกาศราชกิจจานุเบกษา แต่ถึงอย่างไรก็ตาม หน้ากากอนามัย ยังคงมีประโยชน์ในการป้องกันทั้งการแพร่เชื้อและการรับเชื้อโควิดและโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ ได้อีกด้วย 
 
ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/
IG : https://www.instagram.com/prd.ayutthaya
 


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
650623คณะกรรมการโรคติดต่อฯอยุธยา ประชุมติดตามมาตรการป้องกันโควิด-19.doc |


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม