พาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จัดแถลงข่าวงาน “สุดยอดของดี สีสันชายแดนบูรพา ปี 2565 วันที่ 1-5 ก.ค.นี้ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จัดแถลงข่าวงาน “สุดยอดของดี สีสันชายแดนบูรพา ปี 2565 วันที่ 1-5 ก.ค.นี้ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8 จังหวัด พาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ยกทัพจัดแถลงข่าวงานมหกรรมการค้าชายแดนภาคตะวันออก ภายใต้ชื่องาน “สุดยอดของดี สีสันชายแดนบูรพา ปี 2565 : Best and Colorful of Eastern Border Trading Fair 2022” หวังต่อยอดการตลาดเชื่อมโยงการค้า และการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วันนี้ ( 23 มิ.ย. 65 ) สํานักงานพาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออก 8 จังหวัด ร่วมกับ สํานักงานพาณิชย์จังหวัดอยุธยา จัดงานแถลงข่าวการจัดงาน มหกรรมการค้า ชายแดนภาคตะวันออก งาน “สุดยอดของดี สีสันชายแดนบูรพา ปี 2565 :Best and Colorful of Eastern Border Trading Fair 2022” ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นกิจกรรมตามโครงการพัฒนาโครงข่ายทางการค้าภาคตะวันออก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเพิ่มมูลค่าของสินค้าการตลาด โดย นายพรศักดิ์ แสงเจริญ พาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะหัวหน้ากลุ่มพาณิชย์จังหวัดภาคตะวันออก 2 กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ได้มีโอกาสเชื่อมโยงกับกลุ่มจังหวัดภาคกลาง ซึ่งมีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและโลจิสติกส์ของภูมิภาค ผ่านกิจกรรมงานนี้ จึงถือเป็นโอกาสดีที่ผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและภาคกลาง โดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะได้มีโอกาสในการสร้างร่วมมือกันระหว่างกัน เพื่อเชื่อมโยงขยายช่องทางการตลาด การค้า และการ ท่องเที่ยว ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดมูลค่าเศรษฐกิจระหว่างกันให้เพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งยังเป็นการช่วยเยียวยาผลกระทบอันเนื่องมาจากวิกฤติการณ์โรคระบาดโควิด-19 ที่กําลังคลี่คลายลงตามลําดับ ได้ในระดับหนึ่ง
ด้าน นางวรัญญา ถนอมพันธุ์ พาณิชย์จังหวัดตราด กล่าวถึงการกําหนดรูปแบบ สถานที่ และกําหนดการ จัดกิจกรรมในครั้งนี้ว่า เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วย หอการค้า สภา อุตสาหกรรม สภาเกษตรกร สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว YEC MOC Biz Club กองทุนฟื้นฟูเกษตรกร และ อื่นๆ ซึ่งทุกฝ่ายเห็นชอบร่วมกันให้จัดขึ้นภายในงานประกอบด้วย 1. กิจกรรมแสดงและจําหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการภาคตะวันออก 8 จังหวัด (ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว จันทบุรี และตราด) จํานวน 150 คูหา โดยสินค้าที่นํามาแสดงและ จําหน่าย ได้แก่ สินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป สินค้าอุตสาหกรรม ภาคบริการการท่องเที่ยว และอื่นๆ  2. กิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โดยมีการจับคู่ธุรกิจรายหลัก ได้แก่ ผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ประกอบด้วยสินค้าเกษตร เกษตรแปรรูป เกษตรแปลงใหญ่ สินค้าอุตสาหกรรม ภาคบริการท่องเที่ยว และอื่นๆ กับผู้ประกอบการจากกลุ่มจังหวัดภาคกลาง และจากองค์การภาคเอกชนต่างๆ  และ 3. กิจกรรมสันทนาการต่างๆ ตลอดระยะเวลาการจัดงาน ประกอบด้วยการแสดงของศิลปินดารานักร้องนักแสดง อาทิ อาม ชุติมา เต๋า ภูศิลป์ และ “ลําไย ไหทองคํา” เป็นต้น รวมถึงมีการจัดกิจกรรมลด แลก แจก แถม นาทีทอง และจับรางวัล เช่น ทองคํารูปพรรณ ในงานอีกด้วย
ด้าน นางกาญจนา ชมมี พาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานร่วมในพิธีแถลงข่าว ได้กล่าวเชิญชวนพี่น้องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง เข้าร่วมจับจ่ายซื้อสินค้าที่คัดสรรสุดยอดของดีแล้วจาก 8 จังหวัดภาคตะวันออก เพื่อเชื่อมโยงการค้าการลงทุน และเป็นกระจายสินค้าระหว่างภาคตะวันออก และ ภาคกลางได้เป็นอย่างดี โดยมี ดร. สมพล รัชตพิมลชัย (ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด) ศูนย์การค้า อยุธยาซิตี้พาร์ค และนายเกรียงไกร ด่านชัยวิจิตร ประธานหอการค้าจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมการ แถลงข่าวและสนับสนุนกิจกรรมฯ ของสํานักงานพาณิชย์กลุ่มภาคตะวันออกในครั้งนี้ด้วย
ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/
IG : https://www.instagram.com/prd.ayutthaya


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
650623พาณิชย์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จัดแถลงข่าวงาน สุดยอดของดี สีสันชายแดนบูรพา ปี 2565.doc |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความยอดนิยม