ผู้ว่าฯจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำจิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรม "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

ผู้ว่าฯจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำจิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรม "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564  

วันที่ 5 ธันวาคม 2564  เวลา 10.00 น. นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา "รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต" และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ  เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564   โดยมี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประพันธ์ ตรีบุบผา ปลัดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย ข้าราชการ จิตอาสาพระราชทาน และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย พิธีมอบพันธุ์ต้นไม้ และปลูกต้นไม้ การปล่อยพันธุ์ปลากินพืช จำนวน 300,000 ตัว พ่อแม่พันธุ์ปลาเทโพพระราชทาน จำนวน 160 ตัว และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ บริเวณวัดหัวเวียง ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อฟื้นฟูพื้นที่หลังจากประสบอุทกภัย ทั้งนี้ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ 
ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่  9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระองค์ทรงปกครองอาณาประชาราษฎร์ โดยเปี่ยมไปด้วยพระเมตตา และทศพิธราชธรรม เพื่อปวงพสกนิกรใต้ร่มพระบารมี อีกทั้งทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ ทรงทุ่มเทพระวรกายและพระสติปัญญา คิดค้นโครงการในพระราชดำริหลายพันโครงการ อันเป็นประโยชน์อย่างอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติ พระมหากรุณาธิคุณประจักษ์ชัดแจ้ง และประทับอยู่ในใจปวงประชา ที่ได้อยู่อย่างผาสุกร่มเย็นบนผืนแผ่นดินไทย ภายใต้ร่มพระบารมีของพระหากษัตริย์ผู้ทรงมีพระคุณอันประเสริฐ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทาน เพื่อให้ประชาชนชาวไทย ได้มีส่วนร่วมในการทำคุณประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติ

         

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ https://ayutthaya.prd.go.th/
 


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
641205ผู้ว่าฯจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำจิตอาสาพระราชทานจัดกิจกรรม รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม.doc |


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม