พระตำหนักสิริยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองโรงงานวัตถุระเบิด ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก นำกำลังพลตั้งพนังกั้นน้ำเตรียมความพร้อมป้องกันน้ำล้นตะลิ่ง หลังมีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

พระตำหนักสิริยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองโรงงานวัตถุระเบิด ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก นำกำลังพลตั้งพนังกั้นน้ำเตรียมความพร้อมป้องกันน้ำล้นตะลิ่ง หลังมีการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
วันที่ 23 กันยายน 2564  ณ พระตำหนักสิริยาลัย  ตำบลประตูชัย  อำเภอพระศรีอยุธยา นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายสุระชัย กุหลาบ ผู้ดูแลพระตำหนักสิริยาลัย  และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ กองโรงงานวัตถุระเบิด ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก จำนวน 52 นาย ร่วมกันตั้งพนังกั้นน้ำริมตลิ่งแนวเขื่อนเอ ซึ่งมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3 เมตร 70 เซนติเมตร  รวมระยะทาง 202 เมตร เพื่อป้องกันน้ำล้นตะลิ่งเข้าพระตำหนัก พร้อมกรอกกระสอบทรายเพื่อเตรียมความพร้อม หลังจากมีการปล่อยน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกทั้ง ยังมีฝนตกหนักสะสมอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ 
ทั้งนี้ สถานการณ์น้ำหลังจากมีประกาศกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ฉบับที่ 12/2564 ณ วันที่ 22 กันยายน 2564  เรื่องเฝ้าระวังสถานการณ์ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา เนื่องจากฝนตกสะสม ทำให้ปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยคาดการณ์ว่าในวันที่ 28 กันยายน 2564 ปริมาณน้ำจะไหลผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยา อยู่ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตร/วินาที  จึงทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำน้อย คลองโผงเผง และคลองบางบาล สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนเฝ้าติดตามข่าวสารสถานการณ์น้ำจากทางราชการอย่างใกล้ชิด 
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/
 


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
640923พระตำหนักสิริยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กองโรงงานวัตถุระเบิด ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก.doc |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม