กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖
- เวลา ๐๗.๓๐ น. 
การจัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งพระสงฆ์  จำนวน ๑๘๙ รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพร้อมภริยา 
ณ ท้องสนามหลวง
ส่วนภูมิภาค สถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดตามความเหมาะสม 
ต่างประเทศ ตามที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลกำหนดตามความเหมาะสม

- เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
การวางพานพุ่มและถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ  เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ :
๑. แจ้งความประสงค์วางพานพุ่มที่เจ้าหน้าที่กองอำนวยการ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๘.๐๐ น. และวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๖.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. 
๒. ขอรับพุ่มคืนได้ในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
๓. กำหนดให้เข้าทางประตูด้านถนนศรีอยุธยา และเข้าวางพานพุ่มแบบทางเดียว โดยเข้าประตูด้านขวาออกทางประตูด้านซ้าย
ส่วนภูมิภาคสถานที่ที่แต่ละจังหวัดกำหนดตามความเหมาะสม 
ต่างประเทศ ตามที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลกำหนดตามความเหมาะสม

ตลอดเดือนธันวาคม
- ตั้งโต๊ะหมู่บูชาประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ ตามอาคารสถานที่ 
- จัดกิจกรรมจิตอาสาในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์หรือกุศลอื่น ๆ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามความเหมาะสม  

#กิจกรรม๕ธันวาคม๒๕๖๖ 
#วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 
#วันชาติ #วันพ่อแห่งชาติ


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความยอดนิยม