กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม  2566 
นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม  2566 จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสมพระเกียรติ จึงให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการ ดังนี้
📢 จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมเครื่องราชสักการะ บริเวณอาคารสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2566 และของทุกปี
📢 จัดทำคำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เผยแพร่บนหน้าหลักของเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 ธันวาคม และของทุกปี
📢 เชิญชวนบริษัท ห้างร้าน และประชาชนในจังหวัด ประดับพระบรมฉายาลักษณ์บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานและที่พักอาศัย ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2566 และของทุกปี รวมทั้งประดับไฟบริเวณอาคารสำนักงานและที่พักอาศัยให้สวยงามในระยะเวลาตามความเหมาะสม

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #วันพ่อแห่งชาติ #วันชาติ #วันพระราชสมภพ #พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร


image รูปภาพ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความยอดนิยม