สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เป็นการเลือกตั้งทั่วไป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 เขตเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 663,550 คน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 546,346 คน คิดเป็นร้อยละ 82.33 % โดยสรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้

          สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง เป็นการเลือกตั้งทั่วไป จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 5 เขตเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น 663,550 คน ผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 546,346 คน คิดเป็นร้อยละ 82.33 % โดยสรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ ... ( โปรดรอประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอีกครั้ง )

✅ เขตเลือกตั้งที่ 1 : นายทวิวงศ์ โตทวิวงศ์ ( หมายเลขผู้สมัคร 7 ) พรรคก้าวไกล

✅ เขตเลือกตั้งที่ 2 : นายชริน วงศ์พันธ์เที่ยง ( หมายเลขผู้สมัคร 5 ) พรรคก้าวไกล

✅ เขตเลือกตั้งที่ 3 : นางสาวพิมพฤดา ตันจรารักษ์ ( หมายเลขผู้สมัคร 3 ) พรรคภูมิใจไทย

✅ เขตเลือกตั้งที่ 4 : นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล ( หมายเลขผู้สมัคร 5 ) พรรคภูมิใจไทย

✅ เขตเลือกตั้งที่ 5 : นายประดิษฐ์ สังขจาย ( หมายเลขผู้สมัคร 6 ) พรรคภูมิใจไทย

📌 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามเอกสารแนบด้านล่าง >>>

ข้อมูล : #สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร2566 #แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง


ไฟล์เอกสารประกอบ
ผลการเลือกตั้ง ส.ส. 66.pdf |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความยอดนิยม