'อิทธิพล'รมว.วธ. เป็นประธานเปิดงาน 6 กุมภาพันธ์ “วันมวยไทย” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าเสือ “พระบิดาแห่งมวยไทย” ยิ่งใหญ่ ณ วัดตึก จ.พระนครศรีอยุธยา ประชาชนร่วมสืบสานพิธีครอบครู ไหว้ครูร่ายรำมวยไทย ตื่นตากับศิลปะแม่ไม้-ลูกไม้มวยไทยที่หาชมได้ยาก  เครือข่ายมวยไทยร่วมผลักดันขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ

'อิทธิพล'รมว.วธ. เป็นประธานเปิดงาน 6 กุมภาพันธ์ “วันมวยไทย” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าเสือ “พระบิดาแห่งมวยไทย” ยิ่งใหญ่ ณ วัดตึก จ.พระนครศรีอยุธยา ประชาชนร่วมสืบสานพิธีครอบครู ไหว้ครูร่ายรำมวยไทย ตื่นตากับศิลปะแม่ไม้-ลูกไม้มวยไทยที่หาชมได้ยาก  เครือข่ายมวยไทยร่วมผลักดันขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ตระหนักถึงความสำคัญของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ “มวยไทย” ศิลปะการป้องกันตัวและศิลปะการต่อสู้ประจำชาติ ที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก และเป็น Soft Power พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันมวยไทย ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และร่วมจัดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

โดยบรรยากาศช่วงเช้า ณ ตำหนักพระเจ้าเสือ วัดตึก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา ๐๘.๓๙ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบสมรรถนะครูมวยไทย พิธีบวงสรวงสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ (สมเด็จพระเจ้าเสือ) โดยมีนายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และผู้บริหาร คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬามวยไทยพระเจ้าเสือ พระครูภาวนาวชิรคุณ เจ้าอาวาสวัดตึก ร่วมพิธี พร้อมด้วยเครือข่ายวัฒนธรรม ประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมงานจำนวนมาก 

พิธีดังกล่าวมีนายจรัสเดช อุลิต ครูมวยไทยอาวุโส (เจ้าพิธีประกอบพิธีบวงสรวง) จากนั้นเจ้าหน้าที่งานพิธีได้นำมงคลมอบแก่ประธานในพิธีเพื่อทำการมอบให้กับครูมวยไทยได้ใช้ประกอบพิธีครอบครู โดยมีครูมวยไทยทำหน้าที่ครอบครูในครั้งนี้ นำโดย นายจรัสเดช อุลิต นายกสมาคมกีฬามวยไทยพระเจ้าเสือ นายปรเมษฐ์ ภักดีคีรีไพรวัลย์ เลขาสมาคมกีฬามวยไทยพระเจ้าเสือ นายชาญณรงค์ สุหงษา นายกสมาคมสถาบันศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย นายชินวุธ ศิริสัมพันธ์ นายกสมาคมครูมวยไทย นายแสวง วิทยพิทักษ์ อุปนายกสมาคมมวยโบราณ พร้อมวิทยากรครูมวยไทยอาชีพ License กกท. ทำพิธีครอบครูให้นักเรียนมวยไทย 
จากนั้น จึงเป็นกิจกรรม พิธีไหว้ครูร่ายรำมวยไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ ๘ (สมเด็จพระเจ้าเสือ) ประกอบด้วย ครูมวยไทย ครูมวยไทยต่างประเทศ นักมวย พร้อมนักเรียนมวยไทย จำนวน ๖๖๘ คน ร่ายรำมวยไทยเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งมวยไทย อย่างพร้อมเพรียงสวยงามสมพระเกียรติอย่างยิ่ง พิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะและผู้เข้าประกวดคีตะมวยไทยเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าเสือ จำนวน ๘ รางวัล ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัล  จากนั้นเป็นการแสดงคีตะมวยไทยเทิดพระเกียรติฯ โดยผู้แสดงประกอบด้วยนักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักแสดงคีตะมวยไทย ชมรมมวยไทยพระเจ้าเสือประเทศเกาหลี ร่วมแสดง ปิดท้ายด้วย การแสดงศิลปะแม่ไม้มวยไทย ๑๕ แม่ไม้ และลูกไม้มวยไทย ๑๕ ลูกไม้ ที่หาชมได้ยากซึ่งทำให้ผู้ชมงานได้ตื่นตาตื่นใจและประทับใจในศิลปะการต่อสู้มวยไทย ที่มีชื่อเสียงได้รับการยอมรับไปทั่วโลก

ส่วนกิจกรรมในภาคบ่าย มีการเสวนาหัวข้อ “มวยไทย : ที่มาและความสำคัญกับการขึ้นทะเบียนยูเนสโก” ณ ห้องประชุม อาคารเครื่องทอง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา โดยมีผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย นางสาวิตรี สุวรรณสถิตย์ กรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รองศาสตราจารย์ชัชชัย โกมารทัต อนุกรรมการกลั่นกรองด้านการเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้านและศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว นายจรัสเดช อุลิต นายกสมาคมกีฬามวยไทยพระเจ้าเสือ ฯลฯ

ส่วนที่อุทยานราชภักดิ์ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เวลา ๑๖.๓๐ น. นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และผู้บริหาร ร่วมงานเฟสติวัลมวยไทย ประจำปี ๒๕๖๖ “Amazing MuayThai Festival 2023” โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) ได้จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ประวัติความเป็นมา ความสำคัญของมวยไทย และกิจกรรมการสาธิต ให้ผู้เข้าชมงานเทศกาลมวยไทย ได้ร่วมประดิษฐ์เครื่องแต่งกายนักมวยสมัยโบราณ พร้อมรับเป็นที่ระลึก เช่น มงคล สวมศีรษะ ประเจียด ผูกกับต้นแขน เป็นต้น 

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
660206 อิทธิพล รมว.วธ. เป็นประธานเปิดงาน 6 กุมภาพันธ์ วันมวยไทย เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าเสือ.doc |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความยอดนิยม