วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ
 วันที่ 22 กันยายน ห้องประชุมเสถียรเสพย์  วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ  นายไพรัตน์ เพชรยวน รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับเยาวชนดีเด่น จากโรงเรียนเครือข่าย ๆ จำนวนทั้งสิ้น 348 คน  โดยมีนายสุรเทพ    ตั๊นประเสริฐ     นายกสมาคมคนของแผ่นดิน  เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดพิธีในครั้งนี้  และมี ดร.สุมนา เสือเอก ประธานบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ  นางสาววรเวียร์ ละมูลพันธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์ให้การต้อนรับ  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคม     และประเทศชาติ  ส่งเสริมด้านความรู้ความสามารถให้กับเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ  และเชิดชูเกียรติให้กับเยาวชนได้มีขวัญและกำลังใจในการกระทำความดีต่อไป   
นายไพรัตน์  เพชรยวน กล่าวว่า ขอชื่นชมยินดี  กับ เยาวชนดีเด่นทุกคน  ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นเยาวชนดีเด่นในครั้งนี้        ซึ่งเกียรติบัตรนี้เป็นเกียรติบัตร ที่เชิดชูเกียรติของเยาวชน  แสดงให้เห็นว่า  เป็นผู้ที่มีความเสียสละ เป็นคนดี   มีคุณธรรม จริยธรรม มีความประพฤติที่ดี   มีความรับผิดชอบต่อตนเอง  ตลอดจนมีผลงานดีเด่นในด้านต่างๆ เป็นแบบอย่างที่ดี ต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
นางสาววรเวียร์ ละมูลพันธ์  กล่าวว่า  ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ ได้ทำการคัดเลือก เด็กและเยาวชนดีเด่นจากโรงเรียนเครือข่าย ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้ารับเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและสร้างจิตสำนึกให้นักเรียนร่วมทำความดี ไม่ว่าจะเป็นการทำความดีในด้านใดก็ตาม

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/
 


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
6.doc |


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม