สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ

 สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประกาศ การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ

นางวารินทร์ ตุลาคุปต์ ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเปิดเผยว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่งพนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้นสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี 
กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี


image รูปภาพ
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :