กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ขอเชิญชวนสรรหาและเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่น

        กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ขอเชิญชวนสรรหาและเสนอชื่อสตรีทำงานเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสตรีทำงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อรับพระราชทานโล่รางวัลเนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2566 จำนวน 8 ประเภท รวม 31 รางวัล ได้แก่ สตรีนักบริหารดีเด่น สตรีผู้ปฏิบัติการดีเด่น สตรีเครือข่ายด้านแรงงานดีเด่น สตรีผู้ประกอบอาชีพอิสระดีเด่น ศิลปินสตรีดีเด่น สื่อมวลชนสตรีดีเด่น สตรีองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่น และสตรีนักวิชาการด้านแรงงานดีเด่น 
        สามารถส่งแบบเสนอชื่อพร้อมผลงานได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด/สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2565
ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/
 


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar