📊 📊 รายงานยอดผู้ลงทะเบียนสะสมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2565

📊 📊 รายงานยอดผู้ลงทะเบียนสะสมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม 2565

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธย

#โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ


image รูปภาพ
image


คะแนนโหวต :