รายงานสรุปผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2565

📊 รายงานสรุปผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2565

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
#ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินโควิด19


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar