ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประชาสัมพันธ์ประมูลขายทรัพย์สิน โดยวิธียื่นซองเสนอราคา

ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาประชาสัมพันธ์ประมูลขายทรัพย์สิน
โดยวิธียื่นซองเสนอราคา

นายบำรุง ก้อนทอง ผู้ชำระบัญชี ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด เปิดเผยว่า ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด มีความประสงค์จะดำเนินการประกาศขายทรัพย์สิน ของชุมนุมสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด โดยวิธียื่นซองเสนอราคา ราคาเริ่มต้นการประมูล เป็นเงิน 9,500,000.- บาท (เก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)
ในการนี้ ชุมนุมสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำกัด จึงขอประชาสัมพันธ์การประกาศประมูลขายทรัพย์สินในครั้งนี้ แก่ผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน 
📌📌 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 081- 7500867 (แอดไลน์) และ 061-4274662 นายบำรุง ก้อนทอง ผู้ชำระบัญชีชุมนุมสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำกัด 


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :