ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 9 รายการ

ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 9 รายการ 

นางจุไร ยอดระบำ ผู้อำนวยการทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยามีความประสงค์จะขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการจำนวน 9 รายการดังปรากฏรายละเอียดตามสำเนาประกาศที่ได้ส่งมาพร้อมหนังสือนี้


image รูปภาพ
image
image


คะแนนโหวต :