ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้บริหารท้องถิ่นตนมที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกำหนด

image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น