สนง.ธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา เผยแพร่สื่อออนไลน์ การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ สำหรับส่วนราชการผู้ใช้ที่ราชพัสดุ

📣📣 สนง.ธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา เผยแพร่สื่อออนไลน์ การจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุ สำหรับส่วนราชการผู้ใช้ที่ราชพัสดุ

            นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์ ธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา เผยว่า ตามที่กรมธนารักษ์ได้จัดทำสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุหัวข้อ "การจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุภายในส่วนราชการ" เพื่อเป็นการเผยแพร่ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจให้กับส่วนราชการผู้ใช้ที่ราชพัสดุ และให้ผู้ที่สนใจสามารถรับทราบแนวทางถือปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว

ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


image รูปภาพ
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น