ปภ. แนะ 4 ข้อควรรู้รับมือเพลิงไหม้อาคารสูง

ปภ. แนะ 4 ข้อควรรู้รับมือเพลิงไหม้อาคารสูง

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แนะนำประชาชน จากกรณีอาคารสูงและอาคารขนาดใหญ่ ซึ่งมีผู้อยู่อาศัยจำนวนมาก ประกอบกับพื้นที่ใช้งานกว้างขวางและความสูงของอาคาร เมื่อเกิดเพลิงไหม้แล้วอาจทำให้ยากต่อการควบคุมไม่ให้ลุกลามขยายวงกว้าง การตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงเรียนรู้วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้จะช่วยลดความเสี่ยงอันตรายจากเพลิงไหม้อาคารสูง โดย 4 ข้อควรรู้รับมือเพลิงไหม้อาคารสูง ดังนี้

1. ตรวจสอบ ระบบสัญญาณเตือนและอุปกรณ์ระงับเหตุเพลิงไหม้ให้พร้อมใช้งาน ประตูทางออกฉุกเฉินไม่ปิดล็อคเส้นทางอพยพและบันไดหนีไฟไม่มีสิ่งของกีดขวาง กรณีเกิดเพลิงไหม้ จะได้อพยพออกจากอาคารได้ทันท่วงที

2. จดจำ เส้นทางไปสู่ประตูทางออกฉุกเฉินและบันไดหนีไฟอย่างน้อย 2 เส้นทาง เพื่อใช้เป็นเส้นทางอพยพออกจากอาคารเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้

3. เรียนรู้ วิธีปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้ อาทิ การแจ้งเหตุฉุกเฉิน การส่งสัญญาณเตือน การใช้ถังดับเพลิง รวมถึงเข้าร่วมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จะได้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องปลอดภัย

4. เตรียมพร้อม จัดเตรียมสิ่งของและเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในจุดที่หยิบใช้งานสะดวก หากเกิดเหตุเพลิงไหม้จะได้นำมาใช้งานได้ทันที

📌📌ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง

#สสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#การรับรู้สู่ชุมชน


image รูปภาพ
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น