สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายพายัพ คชพลายุกต์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานกรรมการสรรหาคัดเลือกฯ เปิดเผยว่าด้วยสำนักงาน ป.ปซ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะดำเนินการเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้าง ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (ด้านตรวจสอบทรัพย์สิน) จำนวน 4 อัตราและตำแหน่ง นิติกร จำนวน ๑ อัตรา กำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ (ในวันและเวลาราชการ) 

🔴🔴การรับสมัครสอบคัดเลือก
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคัดเลือกให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่ ๑๖๕/๔-๖ หมู่ที่ ๓ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ ๐ ๓๕๓๒ ๙๐๓๒ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลด เอกสารใบสมัครและ
เอกสารใบรับรองแพทย์ ได้ทาง Website : http://www.nacc.go.th/ayutthaya

https://mail.google.com/mail/u/1/#inbox?projector=1


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น