องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

        องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ประกาศรับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง จำนวน 2 ตำแหน่ง รวม 2 อัตรา คือ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับสูง) จำนวน 1 อัตรา และรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
        ผู้ที่มีความประสงค์จะขอโอน สามารถดาวน์โหลดคำร้องขอโอน และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์ www.nakornsawanpao.go.th และยื่นคำร้องขอโอนตามแบบที่กำหนดพร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ณ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 056 803569 ต่อ 102 ในวันและเวลาราชการ
ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/
 


image รูปภาพ
image
image
image


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น