พมจ.อยุธยา มอบเงินกู้ยืมเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพให้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 17 ราย ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พมจ.อยุธยา มอบเงินกู้ยืมเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพให้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 17 ราย ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  มอบเงินกู้ยืมเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพให้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ โดยดำเนินการทำสัญญากู้ยืมเงินและสัญญาค้ำประกันกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ จำนวน 17 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 716,000 บาท  ซึ่งจะได้ดำเนินการเบิกจ่ายและโอนเงิน เข้าบัญชีธนาคารให้กับผู้กู้ยืมทั้งหมด 
ซึ่งจากการมอบเงินกู้ยืมเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพของคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในครั้งนี้จะทำให้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ มีรายได้ สามารถนำเงินทุนไปประกอบอาชีพ เลี้ยงดูตนเองได้ ไม่เป็นภาระต่อครอบครัว มีความเป็นอยู่ที่ดี และมีรายได้ที่มั่นคงต่อไป

ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์: https://ayutthaya.prd.go.th/ 
IG : https://www.instagram.com/prd.ayutthaya
 


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
650524พมจ.อยุธยา มอบเงินกู้ยืมเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพให้ผู้พิการและผู้ดูแลคนพิการ.doc |


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม