อยุธยา รณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนทางข้ามทางม้าลาย อย่างต่อเนื่อง   

อยุธยา รณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนทางข้ามทางม้าลาย อย่างต่อเนื่อง   
วันที่ 24 พฤษภาคม 2565  เวลา 09.00 น. ณ ถนนโรจนะ บริเวณเจดีย์วัดสามปลื้ม อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายไพรัตน์  เพชรยวน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “การรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามทางม้าลาย” ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นางสมทรง  พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมฯ โดย นายกฤษณ์ แก้วทองหลาง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ ได้มอบหมายให้ นางปวีณา ทองสกุลพันธ์  ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เป็นผู้แทนในการดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้    

     โดยศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดกิจกรรมรณรงค์การดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ทางข้ามทางม้าลายติดต่อกันเป็นประจำทุกเดือน เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างกระแสการรับรู้ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ได้ตระหนักถึงความปลอดภัย และเป็นการลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้ใช้ทางข้ามทางม้าลาย ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยกิจกรรมรณรงค์การดำเนินการป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ทางข้ามทางม้าลายครั้งที่ 1 จัดที่  บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และทาสี ตีเส้น ทางม้าลาย บริเวณทางข้ามด้านข้างศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 2 จัดที่ บริเวณลานศูนย์การค้าเซ็นทรัลอยุธยา  ครั้งที่ 3 จัดที่บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ฝั่งหน้าโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  และในครั้งนี้ เป็น ครั้งที่ 4  จัดที่ บริเวณเจดีย์วัดสามปลื้ม ทั้งนี้ได้บูรณาการร่วมกันในทุกภาคส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการจัดกิจกรรมรณรงค์  
  ด้านนายไพรัตน์  เพชรยวน กล่าวว่า กิจกรรมในวันนี้ เป็นการรณรงค์สร้างกระแสการรับรู้ให้ผู้ใช้รถใช้ถนน ของจังหวัดเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุ ไม่ว่าด้านทรัพย์สิน หรือชีวิตของพี่น้องประชาชนโดยทางจังหวัดได้กิจกรรมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ทางข้ามม้าลายในเขตชุมชน สถานศึกษา สถานพยาบาล ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามาอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกเดือนซึ่งได้รับความร่วมมือ ร่วมใจ จากทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานภาคีเครือข่าย มูลนิธิ อาสาสมัคร ประชาชน จิตอาสาพระราชทาน เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนต่อไป

ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์: https://ayutthaya.prd.go.th/
IG : https://www.instagram.com/prd.ayutthaya


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
650524อยุธยา รณรงค์สร้างจิตสำนึก เพื่อการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนทางข้ามทางม้าลาย อย่างต่อเนื่อง.doc |


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม