ปชส.อย. จับมือ เครือข่ายสื่อมวลชน ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

          วันนี้ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางพิศมัย เลิศอิทธิบาท ประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (เครือข่ายสื่อมวลชน)  โดยมี นางจุรีพร  ขันตี วัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายเผอิญ ไทยสม นายกสมาคมผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์โทรทัศน์พระนครศรีอยุธยา นายสัมฤทธิ์ เจียมเจริญพรกุล บรรณาธิการสถานีเคเบิ้ล ATV และคณะทำงานขับเคลื่อน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรกระบวนการดำเนินการประชุมจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต สุนทรวิกรานต์ และคณะ

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้เพื่อ หารือเกี่ยวกับผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา 3 ปี และทิศทางในการดำเนินงานร่วมกันในอนาคตของภาครัฐ ตลอดจนปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน มีการลงพื้นที่เพื่อทำข่าวช่วยเหลือพี่น้องประชาชน หรือแหล่งข่าวที่ต้องการความช่วยเหลือ  การทำกิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมทางด้านการทำข่าวและนำเสนอข่าว ให้ทางด้านสื่อมวลชนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็น 1 ในสื่อคุณภาพ โดยการเผยแพร่ สปอต และคลิปวีดีโอเรื่องของการปลูกฝังจิตสำนึกทางด้านคุณธรรม  ซึ่งปัจจุบันได้มีการลงพื้นที่การดำเนินการแก้ไขปัญหา โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างดี

          ทั้งนี้ การประเมินความสำเร็จของเครือข่ายสื่อมวลชนในระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2563 - 2565) อยู่ในระดับ ดี ซึ่งเป็นที่น่าพอใจ และพร้อมที่จะพัฒนาขับเคลื่อนไปข้างหน้าให้ดียิ่งขึ้น โดยมีการเสนอจัดทำแบรนเนอร์จังหวัดคุณธรรม จัดทำช่องทางการติดต่อศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่าย รวมถึงการจัดกิจกรรม หรือโครงการสร้างคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดเป็นกระแสที่ดีในสังคมต่อไป


ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์: https://ayutthaya.prd.go.th/

IG : https://www.instagram.com/prd.ayutthaya


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม