พช.อยุธยา ลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อแก้ปัญหาขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอนครหลวง

พช.อยุธยา ลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อแก้ปัญหาขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอนครหลวง
วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคและอุปกรณ์ประกอบอาชีพ ช่วยเหลือครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย ในพื้นที่อำเภอนครหลวง จำนวน 3 ราย ได้แก่ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 1 ตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายวิชาญ น้อยโต นายอำเภอนครหลวง นางนิรดา สงวนคัมธรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน  ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ทีมปฏิบัติการตำบล และทีมพี่เลี้ยง ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการดำเนินงาน 
การดำเนินงานศูนย์ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.) ในทุกระดับ และภาคีการพัฒนา นำข้อมูลในระบบ TPMAP ไปใช้กำหนดกลุ่มเป้าหมายรายบุคคล/ครัวเรือน เพื่อจัดลำดับความสำคัญที่ต้องเร่งลงพื้นที่ (การเคาะประตูบ้าน – Knock Knock ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน อาทิ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มเปราะบางที่ได้รับความเดือดร้อนหรือผลกระทบในมิติปัญหาต่าง ๆ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีครัวเรือนเป้าหมาย TPMAP ปี 2565 ทั้ง 5 มิติ จำนวน 3,537 ครัวเรือน 14,180 คน แบ่งออกเป็น มิติสุขภาพ 657 ครัวเรือน  มิติความเป็นอยู่ 349 ครัวเรือน  มิติการศึกษา 511 ครัวเรือน  มิติรายได้ 2,420 ครัวเรือน  มิติการเข้าถึงบริการภาครัฐ 6 ครัวเรือน

Cr.สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์: https://ayutthaya.prd.go.th/
IG : https://www.instagram.com/prd.ayutthaya
 


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
650523พช.อยุธยา ลงพื้นที่ช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมาย เพื่อแก้ปัญหาขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน.doc |


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม