จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 2/2565
เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2565 โดยนางสาวพรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยนางสาวธัญญรัตน์ ธนันศักดิ์วรชิต หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการผังเมือง รายงานความก้าวหน้าและเสนอเรื่องเพื่อพิจารณโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลจำปาและหมู่ที่ 1 ตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบการระบุชื่อผู้ซื้อที่ดินจัดหาประโยชน์เพื่อขอรังวัดออกเอกสารสิทธิในที่ดินแปลงใหม่และการปรับแผนการเงินและแผนการดำเนินโครงการจัดรูปที่ดินฯ เพื่อขอรับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อใช้ในการดำเนินโครงการต่อไป

ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์: https://ayutthaya.prd.go.th/
IG : https://www.instagram.com/prd.ayutthaya/


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
650513จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ ครั้งที่ 22565.doc |


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม