จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บวงสรวงบูรพกษัตริย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ "สวนพุทราประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา (พุทรา 100 ปี) เพื่ออนุรักษ์ต้นพุทราโบราณในอุทยานประวัติศาสตร์ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บวงสรวงบูรพกษัตริย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ "สวนพุทราประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา (พุทรา 100 ปี) เพื่ออนุรักษ์ต้นพุทราโบราณในอุทยานประวัติศาสตร์ 
วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธีบวงสรวงบูรพกษัตริย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสวนพุทราประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา (พุทรา 100 ปี) และตัดแต่งกิ่งต้นพุทราสวนประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา เพื่อความสวยงาม โดยมี นายไพฑูรย์ รื่นสุข เกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่มพิธีในครั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ต้นพุทราโบราณในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา 
การจัดงานพุทราประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา (พุทรา 100 ปี) (JUJUBE FESTIVAL) ขึ้นในครั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์ต้นพุทราโบราณในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นต้นไม้ยืนต้นที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความโดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ ได้รับการคัดเลือกเป็น “รุกขมรดกของแผ่นดิน ใต้ร่มพระบารมี” ประจำปี 2560 จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม อีกทั้งการเป็นการสนองพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามโครงการอนุรักษณ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
สำหรับ “งานวันพุทราประวัติศาสตร์ (JUJUBE FESTIVAL)” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2565 ณ วัดพระราม อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในวันที่ 13 พฤษภาคม มีกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ประกอบด้วยการจัดกิจกรรมประกวดวาดภาพ กิจกรรมประกวดถ่ายภาพ ในหัวข้อ “พุทราประวัติศาสตร์เมืองกรุงเก่า” ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 3,000 บาท และในวันที่ 14 พฤษภาคม จะได้พบกับความสนุก ความประทับใจ ความรู้เรื่องราวเล่าขานตำนานพุทรา และปลูกต้นกล้าร่วมกันกับ กิจกรรมแรลลี่ “เล่า ปั่น ปลูก” นอกจากนี้ การจัดงานทั้ง 2 วัน ยังมีการจัดกิจกรรม “Work Shop” การแปรรูปพุทรา กิจกรรม “Café In The Park” ชม ชิม ช้อป อาหารและเครื่องดื่ม จัดแสดงและจำหน่าย สินค้ากว่า 15 ร้านค้า เพิ่มบรรยากาศด้วยการแสดงดนตรีโฟล์คซอง พร้อมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการ เรื่อง “พุทราประวัติศาสตร์ รุกขมรดกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” กิจกรรมเสวนาเกี่ยวกับการอนุรักษ์ต้นพุทราโบราณและต้นไม้ใหญ่สู่การเป็นรุกขมรดกของแผ่นดิน และพบกับกิจกรรมการแสดงจากศิลปิน ตั้งแต่ เวลา 21.00 น. เป็นต้นไป 
ข่าว : #สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์: https://ayutthaya.prd.go.th/
IG : https://www.instagram.com/prd.ayutthaya/


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
650513จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บวงสรวงบูรพกษัตริย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สวนพุทราประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา พุทรา 100 ปี.doc |


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม