ทสจ.อยุธยา  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา 10,000 ตัว เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 

ทสจ.อยุธยา  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา 10,000 ตัว เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. ณ หนองน้ำสาธารณะ (หนองบอน) อบต.ทับน้ำ อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายประทีป การมิตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 ภายใต้โครงการสร้างเมืองสีเขียว โดยมี นายสินธพ โมรีรัตน์   ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด  พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ  ปลัดอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนรวมกว่า 150 คน   โดยมีกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การปลูกต้นยางนา จำนวน 250 ต้น  การจัดนิทรรศการของกรมป่าไม้   และการอุตสาหกรรมป่าไม้ การแจกกล้าไม้ ให้แก่ผู้ร่วมงาน ได้แก่ กล้าไม้ยางนา 500 ต้น  กล้าไม้พะยูง 500 ต้น กล้าไม้มะฮอกกานี 500 ต้น และปล่อยปลาลงคลองสาธารณะหนองบอน จำนวน 10,000 ตัว

        นายประทีป การมิตรี เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2532  อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปี เป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ซึ่งกรมป่าไม้ได้เชิญชวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติมาอย่างต่อเนื่องทุกปี เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ เป็นการปลูกต้นไม้ในใจคนอีกทั้งช่วยป้องกันและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ประกอบกับ องค์การบริหารส่วนตำบลทับน้ำ  กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาพื้นที่ไว้ว่า จะดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นโดย “สร้างเมืองสีเขียว แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตเกษตร”  และกำหนดเป้าหมายให้มีการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ตำบลทับน้ำและตำบลบ้านม้า  รวม  150,000ต้น ภายในระยะเวลา 5 ปีคิดเป็นปีละ 30,000 ต้นซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน 70,000 กว่าต้น ในพื้นที่ปลูกป่าหลังบ้าน วัด โรงเรียน  ที่สาธารณะ  นอกจากนี้  ยังมีการจัดตั้งศูนย์ผลิตกล้าไม้และพันธุ์ไม้  พร้อมเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องการปลูกป่าแก่ประชาชน ซึ่งดำเนินการผลิตพันธุ์ไม้ แจกจ่ายให้ประชาชนเข้าสู่ในปีที่ 4
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เว็บไซต์: https://ayutthaya.prd.go.th/
IG : https://www.instagram.com/prd.ayutthaya/
 


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
650512ทสจ.อยุธยา จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลา 10,000 ตัว เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565.doc |


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม