📣📣สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาสัมพันธ์ วัคซีนเพื่อผู้ประกันตน ม. 33

📣📣สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาสัมพันธ์ วัคซีนเพื่อผู้ประกันตน ม. 33

- จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับการจัดสรรโค้วต้าวัคซีน สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 เข็ม 3 (Booster Dose) จำนวน 60,000 คน สำหรับนายจ้างที่ลงทะเบียนในระบบ E-Service เรียงตามลำดับการลงทะเบียน

- เริ่มฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2565 ในวันราชการ วันละ 2,000 คน เป็นเวลา 29 วัน ณ ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ชั้น 2 (The Hall Convention Center)

- ขณะนี้สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบหมายเจ้าหน้าที่โทรศัพท์ประสานนายจ้างเพื่อนัดหมายวันที่ฉีดวัคซีน

- หากนายจ้างได้รับการประสานแล้ว โปรดจัดเตรียมรายชื่อผู้ประกันตนที่จะเข้ารับการฉีดวัคซีนส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อการตรวจสอบยืนยันต่อไป

👉👉 เตรียมความพร้อมก่อนไปฉีดวัคซีน มาตรา 33 เข็ม 3 ( Booster Dose)

- เตรียมเอกสารใบนำทางการรับบริการฉีดวัคซีน

- เตรียมบัตรประชาชน เพื่อใช้ในการลงทะเบียนสำหรับการฉีดวัคซีน

- เตรียมปากกามาเองลดความเสี่ยงการใช้ของสาธารณะ

📌📌สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทรศัพท์ 035-335217,035-336252 และสาขาอุทัย โทรศัพท์ 035-800813-5 👇👇

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#วัคซีน


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม