💥💥อาชีพอิสระยุคใหม่ก็สมัครผู้ประกันตนม.40 ได้ !

💥💥อาชีพอิสระยุคใหม่ก็สมัครผู้ประกันตนม.40 ได้ !

👉👉คุณสมบัติผู้สมัคร ม.40

- สัญชาติไทย อายุ 15-65 ปีบริบูรณ์

- เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ และไม่เป็นผู้ประกันตน ม.33, ม.39

- ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ

- ผู้ถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยขึ้นต้นด้วยเลข O,6,7 (ยกเว้นขึ้นต้นด้วย 00)

- ผู้พิการที่รับรู้สิทธิก็สามารถสมัครได้ 👇👇

#สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

#ม40


image รูปภาพ


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม