จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดทีมออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อติดตามและช่วยเหลือดูแลอย่างยั่งยืน

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดทีมออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม เพื่อติดตามและช่วยเหลือดูแลอย่างยั่งยืน

วันที่ 12 มกราคม 2565 นายวีระชัย นาคมาศ(นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายแพทย์ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม ในพื้นที่ อ.ลาดบัวหลวง อ.บางไทร อ.บางปะอิน และอ.วังน้อย รวม 13 ราย โดยมอบเงินอุปกรณ์ทางการแพทย์และของใช้จำเป็นสำหรับผู้ป่วย จัดสรรทุนการศึกษาและอุปกรณ์ทางการเรียน  รวมทั้งลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดตามอาการและสร้างขวัญกำลังใจ

    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม จำนวน 44 คน ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้ความสำคัญในการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ ซึ่งในปีนี้ ได้จัดผู้ความรับผิดชอบเพื่อดูแลผู้ป่วย แบ่งออกเป็น 4 คณะ ซึ่งแต่ละคณะจะดูแลผู้ป่วย จำนวน 11 คน นำโดย ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เพื่อให้แต่ละคณะจัดทีมออกเยี่ยมและสำรวจความจำเป็นในการดำรงชีวิตเพิ่มเติมในส่วนของเด็ก บ้าน  และอาชีพ ซึ่งจะประสานความช่วยเหลือจาก กองทุนของหน่วยงาน องค์กร และบุคคล เพื่อให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ รวมทั้งประชาชนผู้ด้อยโอกาศอย่างยั่งยืน โดยมีกำหนดการออกเยี่ยม ในวันนี้(12 มราคม) เป็นวันแรก และวันที่ 17,19 และ 20 มกราคม 2565 ให้ครบทุกราย

 

 ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เว็ปไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
650112จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดทีมออกเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ พระราชานุเคราะห์.docx |


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม