จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันฉลองขึ้นครองราชย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

        จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันฉลองขึ้นครองราชย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 
          วันที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09:10 น. นายวีระชัย นาคมาศ(นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระพิพัฒน์กิจจาภรณ์ (พิพัฒน์) เจ้าคณะอำเภอบางปะหัน  วัดวรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา ร.ต.ต.หญิงสายสุนีย์ ยมานันท์ นายอำเภอบางปะหัน  หน่วยงานเกี่ยวข้อง และประชาชน ร่วมพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ และพิธีทักษิณานุประทาน เนื่องในวันฉลองการขึ้นครองราชย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 28 ธันวาคม ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หอนาฬิกาโรงเรียนวัดอินกัลยา ต.บางปะหัน อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์
          นางสรัลพัชร ประโมทะกะ กล่าวว่า ตลอดรัชสมัยของสมเด็จพระเจ้าตากสิน นอกจากการเมืองและการศึกสงครามแล้ว พระองค์ทรงฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม การบำรุงการศึกษาตามวัด การรวบรวมพระไตรปิฎก อัญเชิญพระแก้วมรกต และพระบางจากเวียงจันทน์ กลับมายังกรุงธนบุรี บูรณปฏิสังขรณ์วัดวาอารามต่าง ๆ ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถรอบด้านของพระองค์ ด้วยเหตุนี้ คณะรัฐมนตรีจึงประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปี เป็น "วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน" และถวายพระราชสมัญญานามว่า "สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" เพื่อยกย่องพระองค์เป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ของชาติไทย
     ดังนั้น ในวันที่ 28 ธันวาคม ของทุกปี ทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงได้จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ "วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช" ขึ้น บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หอนาฬิกาโรงเรียนวัดอินกัลยา อ.บางปะหัน มาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 เป็นต้นมา เพื่อเทิดพระเกียรติ และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์สืบต่อไป 

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ : https://pr.prd.go.th/ayutthaya/

 


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
641228จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสิน.docx |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น