สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ทรงเปิดอาคารบูรณมงคล ในวันที่ 6 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ทรงเปิดอาคารบูรณมงคล ในวันที่ 6 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 6 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น. ที่ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคารบูรณมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ(นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมฯ ร่วมกับ พลโท กษิดิ์เดช  วัฒนวรางกูร ราชองครักษ์ในพระองค์  รองศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจพื้นที่และประชุมหารือแนวทางการประสานงานและกำหนดการ เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด “อาคารบูรณมงคล” (หมายถึง อาคารที่เปี่ยมเต็มไปด้วยสิริมงคล) ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 (เป็นการส่วนพระองค์) เวลา 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา จ.พระนครศรีอยุธยา
           สำหรับอาคารบูรณมงคล เป็นอาคารที่ก่อสร้างขึ้น โดยมีลักษณะโครงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 12 ชั้น และ มีพื้นที่ใช้สอย 25,800 ตารางเมตร  การจัดสรรพื้นที่ภายในอาคารบูรณมงคล ได้คำนึงถึงความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน รวมถึงการให้บริการ  และการติดต่อประสานงานของบุคลากร นักศึกษา รวมถึงประชาชนทั่วไป มีความคล่องตัว ครบวงจรในบริเวณเดียวกัน สามารถตอบโจทย์แก่ผู้รับบริการ โดยการให้บริการแบบ One Stop Service สร้างความสะดวกสบาย และความรวดเร็วแก่ผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็ปไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/
 


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
641206สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯ ทรงเปิดอาคารบูรณมงคล.doc |


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม