ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล วางพานพุ่มถวายบังคม เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกเนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล วางพานพุ่มถวายบังคม เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกเนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
  วันนี้ (5 ธันวาคม 2564) เวลา 07:30 น. ที่ บริเวณลานหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ(นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานในพิธี นำหัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการ และประชาชนทุกหมู่เหล่า เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล พิธีวางพานพุ่มถวายบังคม เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564 
โดยในเวลา 07.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้นำพสกนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ โดยมี พระธรรมรัตนมงคล เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมคณะสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ รวม 10 รูป จากนั้น ได้ประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่ภิกษุสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ 
หลังจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดฯ ได้เป็นประธานประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด และถวายบังคมต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วยหน่วยราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ร่วมถวายพานพุ่มในวันนี้โดยพร้อมเพรียงกัน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงกอปรด้วยคุณูปการอันใหญ่หลวงต่อพสกนิกรและผืนแผ่นดินไทย ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการที่ล้วนก่อให้เกิดความผาสุกแก่แผ่นดินไทยตลอดมา ดังนั้น ในวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ จึงเป็นโอกาสอันดีที่ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า จะได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็บไซต์ https://ayutthaya.prd.go.th/


image รูปภาพ

ไฟล์เอกสารประกอบ
6.doc |


คะแนนโหวต :
แสดงความคิดเห็น
image
ความคิดเห็น
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม