โยธาธิการและผังเมืองอยุธยา ออกตรวจอาคารที่ขอใช้ประกอบกิจการโรงมหรสพ ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

โยธาธิการและผังเมืองอยุธยา ออกตรวจอาคารที่ขอใช้ประกอบกิจการโรงมหรสพ ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

วันที่ 25 พฤศจิกายน  2564   เวลา 10.45 น . นายวีระชัย  นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้  นางสรัลพัชร  ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เป็นประธานการตรวจสถานที่โรงมหรสพ เพื่อพิจารณาในการการขอใบอนุญาต และต่ออายุใบอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ  ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  4  แห่ง ประกอบไปด้วย ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค  ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อยุธยา ศูนย์การค้าบิ๊กซีอยุธยา  และศูนย์การค้าเดอะสกายอยุธยา   โดยมี นางสาวพรรณทิพย์ เปี่ยมพุทธากุล โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เจ้าหน้าที่โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมสำรวจพื้นที่
            
           สำหรับโรงมหรสพ เป็นอาคารที่ประชาชนสามารถเข้าไปใช้บริการ เพื่อชมการแสดงหรือชมภาพยนตร์ได้ครั้งละจำนวนมาก ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องมีการควบคุมและดูแลระบบความปลอดภัยต่างๆ ของอาคารโรงมหรสพ  โดยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ได้กำหนดขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด   เช่น ทางหนีไฟ   ทางเดินรอบนอก  ระยะห่างระหว่างแถวนั่ง   ทางเดินรอบใน  ระบบไฟฟ้าสำรอง  ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม้  ความจุคน เป็นต้น  ทั้งนี้ ผู้ใช้อาคารโรงมหรสพ จะต้องขออนุญาตทั้งแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบข้อกำหนดเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยต่างๆ ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เว็ปไซต์ : https://ayutthaya.prd.go.th/


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ไฟล์เอกสารประกอบ
641125โยธาธิการและผังเมืองอยุธยา ออกตรวจอาคารที่ขอใช้ประกอบกิจการโรงมหรสพ.doc |


คะแนนโหวต :
บทความที่น่าสนใจ
บทความยอดนิยม